, پمپ های سری CX
کاربردها : • سیستم های سرمایشی • دستگاه های اطفای حریق • تأمین صنعتی آب ، آبیاری کشاورزی و باغبانی • سیستم های افزایش فشار آب ، انتقال آب خانگی و شهری ،دیگ بخار ، چیلر و سیستم های خنک کننده.
ادامه مطلب >
, پمپ های سری BX
کاربردها : • سیستم های سرمایشی • دستگاه های اطفای حریق • تأمین صنعتی آب ، آبیاری کشاورزی و باغبانی • سیستم های افزایش فشار آب ، انتقال آب خانگی و شهری ،دیگ بخار ، چیلر و سیستم های خنک کننده.
ادامه مطلب >