کفکش های SPA2

کد کالا:N/A

In Stock

پمپ های کفکش سری SPA 2 به دلیل کوچک بودن و وزن سبک به طور گسترده ای استفاده میشوند و می توان آنها را به پمپ سه فاز مجهز کرد. فلوتر در این نوع پمپ می تواند با تغییر سطح آب به طور اتوماتیک خاموش و روشن شود. هنگامی که سطح آب از حدی بالاتر رود یا دمایش بیشتر شود محافظ موتور می تواند به طور اتوماتیک برق را قطع کندو بدین ترتیب ایمنی و قابلیت اطمینان عملکرد پمپ را حتی در محیط های خشک تضمین میکند.

1ریال4ریال

پاک کردن انتخاب